ROLA RODZICA

Rola rodzica w tenisie jak chyba w żadnym innym sporcie jest kluczowa!

MENTOR

 • inicjuje kontakt z dyscypliną
 • „prowadzi za rękę” przez różne sytuacje
 • rozbudza zainteresowanie tenisem
 • dzieli się wiedzą

MANAGER

 • wyznacza kierunek rozwoju „kariery”
 • organizuje i pilnuje harmonogramu zajęć
 • dobiera współpracowników (szkółka, trener)

SPONSOR

 • finansuje zakup sprzętu, opłaca szkółkę i instruktora
 • pokrywa koszty wyjazdów
 • pokrywa koszty odnowy biologicznej, fizjoterapeuty

KIEDY RODZIC POMAGA

rakieta_usmiech

Nie neguje decyzji trenera i nie krytykuje przy dziecku jego pracy

rakieta_usmiech

Konsultuje się z trenerem zyskując obiektywną perspektywę możliwości swojego dziecka

rakieta_usmiech

Chwali dziecko za postępy, docenia jego zaangażowanie

rakieta_usmiech

Nie rozlicza z wyników (one nie są ważne w pierwszych latach gry)

rakieta_usmiech

Kibicuje swojemu dziecku podczas gier, powstrzymując się od wyrażania negatywnych            emocji

KIEDY RODZIC SZKODZI

rakieta_zla

Krytykuje w obecności dziecka decyzje trenera

rakieta_zla

Wciela się w rolę trenera nie posiadając właściwego przygotowania

rakieta_zla

Kreśli dziecku wizję jego przyszłości w zawodowym tenisie (wygórowane oczekiwania)

rakieta_zla

Stwarza presję osiągania zwycięstw, nie doceniając progresu rozwojowego dziecka

rakieta_zla

W trakcie gier wyraża swoje niezadowolenie i dezaprobatę dla gry dziecka


PAMIĘTAJ!

Dla swojego dziecka jesteś autorytetem. Twoje zbyt wygórowane ambicje mogą odnieść odwrotny rezultat od zamierzonego. Dziecko traktując sport jako przykry obowiązek nie nabędzie pasji niezbędnej do samodoskonalenia.

lewodolprawo

WYZNACZANIE CELÓW

zasada SMART

pilka_s

SIMPLE

cel jasno sformułowany i zrozumiały dla dziecka

pilka_m

MEASURABLE

cel mierzalny, tak by można było stwierdzić jego osiągnięcie

pilka_a

ACHIEVABLE

cel atrakcyjny (nie nadmiernie łatwy)

pilka_r

RELEVANT

cel realny, możliwy do osiągnięcia

pilka_t

TIME DEFINED

cel z dookreśloną perspektywą czasową


Czy wiesz, że…

Andre Agassi choć odnosił sukcesy nie lubił tenisa do czego przyczynił się jego despotyczny ojciec… ale chyba gorsza jest niechęć dziecka do rodzica niż do tenisa (Andre Agassi, biografia „Open”)

*źródło: United States Tennis Association

lewodolprawo

Psycholog radzi

motywowanie dziecka

Paweł Habrat
psycholog sportu

W przypadku podejmowania aktywności sportowej mamy do czynienia z motywacją wewnętrzną (własna satysfakcja, radość, poczucie stawania się lepszym zawodnikiem) i zewnętrzną (bodźce płynące z otoczenia – oczekiwania rodzica, trenera; system nagród i kar). Optymalna sytuacja jest wtedy gdy mądrymi decyzjami wzmacniamy motywację wewnętrzną. Dzieci mają inne motywacje niż dorośli angażując się w sport.

Na pierwszym miejscu stawiają zabawę, stopniowo wraz z rozwojem umiejętności zaczynają czerpać radość z rywalizacji. Pozytywne rezultaty daje przekazanie dziecku wizji sportu jako współzawodnictwa i rywalizacji z samym sobą, rozumianej jako osiąganie coraz lepszych wyników i pokonywanie własnych słabości. Tutaj pomocne okazuje się właściwe wyznaczanie celów, które jest kluczowe dla utrzymywania wysokiego poziomu motywacji.

Cele powinny być realne do osiągnięcia i założone w zdefiniowanych odcinkach czasowych. Dziecko zyskuje wtedy poczucie, że jego poczynania mają sens i warto się w nie zaangażować.

lewodolprawo

Motywacja
zawodnika

Motywacja stanowi motor napędowy całej fizyczności, dlatego warto szczególnie zadbać o ten aspekt. U dzieci dominują takie potrzeby jak: zabawy, rozrywki, wyładowania ruchowego, radości z uprawiania sportu oraz przynależności i poczucia własnej wartości.

Buduj motywację wewnętrzną

 • pozwalaj rozwijać pasje i marzenia
 • wzmacniaj za dokonywane zmiany w zachowaniu
 • ucz czerpania satysfakcji z osiągania celów
 • wytwarzaj atmosferę opartą o pozytywne emocje
 • skupiaj uwagę zawodnika na elementach, które można kontrolować

Rozwijaj samodzielność

 • stwarzaj sytuacje wyboru
 • pokazuj konsekwencje wyborów
 • pokazuj profesjonalizm w zachowaniu i postawie idoli
 • stopniuj oddawanie kolejnych umiejętności
 • wzmacniaj za dokonywane zmiany w zachowaniu
 • ucz samoobserwacji
 • skupiaj uwagę zawodnika na elementach, które można kontrolować

Buduj pewność siebie

 • rozmawiaj o celach długoterminowych
 • stawiaj cele zadaniowe
 • traktuj trudności jak wyzwania, a nie przeszkody
 • rozwijaj świadomość zawodnika
 • poznawaj i kształtuj sposób myślenia w trudnych sytuacjach

Wspieraj

 • oferuj wsparcie i pomoc
 • pamiętaj, że czasem wysłuchanie czyjegoś problemu stanowi pierwszy krok do jego rozwiązania
 • rozmawiaj o emocjach
 • zachęcaj do podejmowania działania
 • kontroluj własne emocje

Rozwój kariery

PRZEJDŹ